Workshopjainkon a közös alkotási folyamatok által megtapasztalható, hogyan gondolkozzunk együtt csapatban. Egyfajta szemléletformáló és személyiségfejlesztő műhelymunka. A most futó projekt 6 hetente változó témákat dolgoz fel:

M ű t e r e m  Projekt

A projekt több - gondolati és gyakorlati – szálból tevődik össze. Művészetpedagógia kísérleteket felhasználva (többek között Erdély Miklós munkássága) , a kreativitás állapotát előhívó feladatokat végzünk a résztvevőkkel és olyan képalkotási módszereket mutatunk meg, melyek betekintést nyújtanak a gyakorlatba. Olyan készség és képességfejlesztés, ami az új és innovatív megoldásokat inspirálja, melyek mindenféle szakmában rendkívül jól alkalmazhatóak.

6 hetes kurzusok vannak: A megadott téma, ami mentén haladunk, számos irányt, lehetőséget, technikai megoldást vet fel, és ezekkel a felmerülő ötletekkel kísérletezünk. Ez a feladatsor egy folyamat, ami két helyszínen zajlik. Az első fázisban mindenki önállóan dolgozik, ezzel párhuzamosan, ötletelünk, és felkészülünk, mintegy interaktív előadás formájában, majd a harmadik részben a közös munkán van a hangsúly. Ennek eredménye egy olyan ismeret, ami segít a mindennapokban bátran, önállóan, kezdeményezni és a régi berögződések helyett, új, eredeti módón reagálni és dönteni. Tehát egyfajta gondolkodásmód és hozzáállás fejlesztés.

A projekt három részből áll:

műterem / elmélyült műtermi munka a Moebiusban. Koncentráció segítségével a meditatív figyelemre épített feladatsorok eredménye az alkotás maga. A jelenpillanat megélése. Ezt szeretnénk megmutatni a rajzoláson, és különböző vizuálistechnikákon keresztül, amit mindenki önállóan végez, és a műhelymunka soránkialakult saját következtetéseket egyeztetjük később.

kurzus / mely előkészíti a workshopot ill. kiegészíti párbeszédes formában.

workshop / a műtermi munka és a kurzus tapasztalatinak továbbgondolása, átírása, térbehelyezése. Ebben a kommunikációban kialakul egy történet, melyen keresztül egymást is megismerik a résztvevők, és szabad aszociációs módszereket használva játékos irányba tereljük a munkafolyamatot. A gondolatok megjelenítéseképpen közösségi eseményt hozunk létre, ami egyrészt egy kiállítás, másrészt a Defoban és a környező külső helyszíneken interaktív helyzetbe hozzuk a kész műveket, önálló útjára engedve azokat.

Várunk szeretettel 12-éves kortól minden érdeklődőt, szakembereket és nem szakembereket egyaránt. Semmiféle előzetes felkészültség nem szükséges, olyanoknak ajánlott, akik nyitottak az új ismeretekre, és a csoportmunkára. Mindenképpen érdekes ha a résztvevők korban, felkészültségben, tapasztalatban, társadalmi kontextusban minél változatosabb hátterűek. Árnyalttá és teljesebbé téve a közös gondolkodást.

Helyszínek: 

moebius rajziskola / 1118 Budapest, Kelenhegyi út 12-14.

defo labor /1111 Budapest,  Bartók Béla út 20.

Make a free website with Yola